Schlüter®-TROBA

Separační a drenážní vrstva nad vodorovnou izolací pod vrstvou potĕru nebo štĕrku.

 Obkladové profily a izolace - drenážní systémy - Schlüter®-TROBA  Obkladové profily a izolace - drenážní systémy - Schlüter®-TROBA