Schlüter®-TROBA-PLUS

Trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivĕ odvádí případnou vodu.

 Obkladové profily a izolace - drenážní systémy - Schlüter®-TROBA-PLUS  Obkladové profily a izolace - drenážní systémy - Schlüter®-TROBA-PLUS